İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

Anasayfa / İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

Gamador, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmakta ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve sıfır kaza politikaları sayesinde ulaşılacağının bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir.

Gamador’da iş sağlığı ve güvenliği için gerekli fiziki koşullar ilgili mevzuata uygun biçimde ve özenle tesis edilmektedir. Şirket bünyesindeki çalışanlara ve taşeron şirketlere verilen iş güvenliği eğitimleri, her bir bireyde yalnızca kendilerinin değil başkalarının da sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bilincini pekiştirmektedir. İş güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olan çalışanlar, daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlamaktadırlar.

Gamador’un iş güvenliği politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Gamador ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini içine alan Entegre Yönetim Sistemi içerisinde yürütülmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetlerinde projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu "CE" uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. Gamador bu önlemleri almak için, İş Sağlığı ve Güvenliği bünyesinde mühendis ve teknikerlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur.

copyright (c) 2018 Gamador.